لیست تعاونی های مسکن معرفی شده به اتحادیه :

تلفن
نام مدیرعامل
کد
نام تعاونی
ردیف
7265000
عقیقی
132
سازمان کاروآموزش فنی و حرفه ای
1
7240099
ابوالفضل برادران
224
مؤسسه آموزشی امام حسین
2
840056
سیف کاشانی
79
دادگستری
3
8430003
ایران خواه
238
سازمان انتقال خون
4
8592041
خوانی
181
ثبت اسناد و املاک
5
7610067
پیله ور
255
مخابرات ثامن الائمه
6
7286008
سالاری
227
صندوق کارآموزی خراسان
7
09353592918
فلاح
247
ره پویان کاوه
8
2221172
حافظی
252
راه آهن شماره 3
9
2259548
حنیف پور
235
فرمانداری
10
8547245
پشوه تن
-
بیمارستان امام رضا
11
-
حسن زاده
237
شاهد شرق (بنیاد شهید)
12
8525545
مطیعی
219
پشتیبانی منطقه 5
13
8450014
موسوی
234
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
14
8598045
دهنوی
240
خزانه دارایی
15
-
موسوی زاده
87
پیت خراسان
16
3412024
گلزاری
226
راه و ترابری
17
-
قصابان
266
هلال احمر
18
6229155
رفیعی
30
شهرداری مشهد
19
3420323
مجرد
231
پرواز ثامن الائمه
20
7263310
زمانی
268
میراث فرهنگی و گردشگری
21
8691067
جغتایی
232
مجتمع آموزشی و فرهنگی ثامن الائمه
22
5133381
پور حسین
63
آتش نشانی
23
3852000
عابدین زاده
278
وزارت دفاع
24
3652301
اسحاقی
64
گروه مدیریت تولید برق
25
8529809
مقدم
262
مرکز بهداشت شماره 3
26
8420818
اقبالی
246
بیمارستان قائم
27
-
محسنی
54
کمیته امداد
28
8542051
مولایی
241
مهر مهرورزان دانشگاه علوم پزشکی
29
7622361
رجوئی
225
اداره کل بازرگانی
30
8919194
نوری
6
اداره کل منابع طبیعی
31
8760333
حسینی
242
اورژانس
32
-
شورابی
127
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
33
7271134
مظفر
135
تعزیرات
34
-
نیکو
46
پرسنل هوانیروز
35
7616557
صادقی
49
کارکنان فرهنگ و هنر
36
7249421
رضا پور
125
بیمارستان دکتر شیخ
37
340041
غفاری
-
فرودگاه
38
-
قاضی زاده
-
بهزیستی
39
6075465
پدرام
-
مهر 40
40
6073943
گریبانی
-
مهر 22 (سازمان پارکها و فضای سبز)
41
7299995
گوهری
-
صنایع دفاع
42
7260023
علیزاده
-
امور زندانها
43
8832301
زمانی
-
دندانپزشکی
44
6221515
ابراهیمی
-
مهابرات مشهد
45

 

Copyright ETMKD.Com © www.irJob.ir July 2008
منوی اصلی

سایر لینکها